Bilimsel Programı İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 

BİLİMSEL PROGRAM

 21 ŞUBAT 2020, CUMA
09:00-11:00ULAŞIM, GİRİŞ VE KAYIT
 GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ
  
 Yakup DEMİR, Begüm ŞAHİN, Nazlıgül TOPÇU
  
10:30-10:45AÇILIŞ TÖRENİ
  
 Yusuf ÖNLEN
 Yeşim TAŞOVA
 Mustafa Kemal ÇELEN
10:45-11:30

KONFERANS-1

Oturum Başkanları: Yeşim TAŞOVA

HIV direncini  değerlendirme – olgular eşliğinde 
yorumlama, direnç sonuçlarını okuma   PDF

Tülin DEMİR

11:30-13:00OTURUM -1 “Gram Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnci”
 Oturum Başkanları: Sercan ULUSOY, Tuğba TURUNÇ
  
11:30-12:00Gram (-) enfeksiyonlarda epidemiyoloji PDF
 Merve ÖREN
  
12:00-12:30Gram negatif enterik basillerde direnç PDF
 Gülşen HAZIROLAN
  
12:30-12:40Olgu 1 – Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae PDF
 Çiğdem MERMUTLUOĞLU
  
12:40-12:50Olgu 2 – Acinetobacter baummannii PDF
 Zehra Gül DUMAN
  
12:50-13:00Tedavi-Tartışma-Ortak yol bulma
  
13:00-14:00Öğle Yemeği
  
14:00-15:30OTURUM -2 “Gram Pozitif Bakterilerde Antibiyotik Direnci”
 Oturum Başkanları: Burçin ÖZER, Yusuf Ziya DEMİROĞLU
  
14:00-14:30Gram pozitif enfeksiyonlarda epidemiyoloji PDF
 Tayibe BAL
  
14:30-15:00Gram pozitif enterik basillerde direnç PDF
 Şafak ÖZER BALİN
  
15:00-15:10Olgu 3 – MRSA PDF
 Özay AKYILDIZ
  
15:10-15:20Olgu 4 – Enterokok PDF
 Yeşim YILDIZ
  
15:20-15:30Tedavi-Tartışma-Ortak yol bulma
  
15:30-16:00Kahve Arası
  
16:00-17:40OTURUM -3: “Mikrobiyoloji Konsültasyonu “
 Oturum Başkanları: Emine PARLAK, Selma ATEŞ, Kenan HIZEL
  
16:00-16:30“Gram negatifin izini sürmek” PDF
 Tuba DAL
  
16:30-17:00“Gram pozitifin izini sürmek” PDF
 İpek MUMCUOĞLU
  
17:00-17:30“Moleküler yöntemler ve MALDITOF” PDF
 Barış OTLU
  
 17:30-17:40TARTIŞMA
  
 22 ŞUBAT 2020, CUMARTESİ
  
 GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ
  
 Ahmet BASUTÇU, Kübra KOÇAK, Esra SAĞLAM
  
09:15-10:00KONFERANS-2
 Oturum Başkanları: Meltem TAŞBAKAN, Sedat KAYGUSUZ
  
 Direnç Geni Rezervuarı Olarak Mikrobiyom PDF
 Aycan GÜNDOĞDU
  
 10:00-10:55 OTURUM -4: “Antiviral Direnç”
  Oturum Başkanları: Aslıhan CANDEVİR ULU, 
                                     İlkay KARAOĞLAN
  
10:00-10:25CMV’de direnç ve yeni ilaçlar PDF
 Ayşe Özlem METE
  
10:35-10:55Hepatit B ve C’de direnç ve tedavi PDF
 Ahmet Rıza ŞAHİN
  
  
10:55-11:15Kahve Arası
  
  
  
 11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUMU   
 

Oturum Başkanları:  Yeşim TAŞOVA                     

 11:15-11:30

Değişen Epidemiyoloji 

Yeşim TAŞOVA

11:30-12:00

Değişen Epidemiyolojide Mycamine

Behice KURTARAN

  
12:00-12:30KONFERANS -3: Celal AYAZ, Ali KAYA
 Antimikrobiyal direncin kökeni ve evrim PDF
 Murat KARAOĞLAN
  
12:30-13:30

Öğle Yemeği

  
13:30-14:00

KONFERANS-4:

Oturum Başkanları: Ayşe SAĞMAK TARTAR, Sibel ALTUNIŞIK TOPLU

 Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlarda Antibiyotik Nezaman Kesilmeli? 
 Şafak KAYA
  
14:00-15:30OTURUM -5: “Antifungal direnç ve Tedavi”
 Oturum Başkanları: Saim DAYAN, Özlem KANDEMİR
  
14:00-14:30Candida direncinin epidemiyolojisi ve direnç mekanizması PDF
 Heval Can BİLEK
  
14:30-15:00Aspergillus direncinin epidemiyolojisi ve direnç mekanizmaları PDF
 Aysun YALÇI
  
15:00-15:30Tanı Yöntemleri PDF
 Ebru EVREN
  
15:30-16:00Kahve Arası
  
  
16:00-17:00OTURUM -6: “Dirençli fungal infeksiyonların yönetimi”
 Oturum Başkanları: Ata Nevzat YALÇIN, Mustafa NAMIDURU
  
16:00-16:30İmmunsuprese Hastada Antifungal Tedavi Yönetimi PDF
 Süheyla KÖMÜR
  
16:30-17:00 Yoğun Bakım Ünitesinde Antifungal Tedavi Yönetimi PDF
 Yasemin ERSOY
   
  
 23 ŞUBAT 2020, PAZAR
  
 GÜNÜN KOORDİNATÖRLERİ
 Berfin ÇİRKİN, Nadide DEMİR MERCAN, 
Zeynep Burçin ARPACI
  
09:00-10:00OTURUM -7: ” Farmakokinetik ve Farmakodinamik “
 Oturum Başkanları: Funda MEMİŞOĞLU, Ayhan AKBULUT
 “FK/FD verileri anlayarak antibiyotik kullanımı ve direnci takip etmek” 
  
  
09:00-09:30TARTIŞMA PDF
 Arzu BEŞİKCİ
  
09:30-10:00“Renal replasman tedavileri ve antibiyoterapi ” 
 Ebru ORUÇ PDF
  
  
10:00-10:30Kahve Arası
  
10:30-12:00OTURUM -8:”Dirence karşı yeni ve yeniden kullanılan antimikrobiyaller”
 Oturum Başkanları: Elif ŞAHİN HORASAN, Yaşar BAYINDIR, Ayşe Seza İNAL
  
10:30-10:50Akılcı Antibiyotik Kullanımının Dirence Etkisi PDF
 Merve AYHAN
  
10:50-11:10Fosfomisin+Kolistin PDF
 Gülden ESER KARLIDAĞ
  
11:10-11:30Seftazolon/tazobaktam + Seftazidim/avibaktam PDF
 Mustafa Kemal ÇELEN
  
11:30-12:00Serbest Kürsü ve Sempozyumun Özeti
 

Yöneten: Hüsnü PULLUKÇU, Dilara İNAN

 Faruk KARAKEÇİLİ, Eyüp ARSLAN
  
12:00-12:30 Değerlendirme-Kapanış